Решения Думы ГО Верхняя Тура от 21.03.2019

№ 19 от 21.03.2019 отчет ЦГБ № 20 от 21.03.2019 отчет ОП № 11 № 21 от 21.03.2019 проф. безнадзор. и правонар. несоверш № 22 от 21.03.2019 спорт № 23 от 21.03.2019 ул. освещ. № 24 от 21.03.2019 Правила благоустройства (публ.слушания)

читать далее